Trường Judo Mầm non tốt nhất Ninh Bình
Lớp Momo
1 -2 tuổi
Độ tuổi cần sự chăm sóc nhiều hơn và mục tiêu chính của giáo dục 1 -2 tuổi là giúp các bé phát triển hài hòa về các mặt nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, thẩm mỹ và tình cảm – xã hội.
Trường Judo Mầm non tốt nhất Ninh Bình
Lớp Hasu
4 – 5 tuổi
Hoạt động chủ yếu nhằm tạo cơ hội cho sự phát triển toàn diện của trẻ, chuẩn bị họ cho bước tiến lớn vào giai đoạn tiền tiểu học
Trường Judo Mầm non tốt nhất Ninh Bình
Lớp Kiku
2 – 3 tuổi
Chương trình giáo dục dành cho độ tuổi này được xây dựng nhằm tạo ra một môi trường an toàn, ấm cúng và kích thích cho sự phát triển của trẻ.
Trường Judo Mầm non tốt nhất Ninh Bình
Lớp Tanpopo
5 - 6 tuổi
Chủ yếu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của trẻ, chuẩn bị cho bước chuyển sang học tiểu học: Viết chữ, Toán Học và Khoa Học,...
Trường Judo Mầm non tốt nhất Ninh Bình
Lớp Sakura
3 – 4 tuổi
Từ 3 đến 4 tuổi, các hoạt động được thiết kế nhằm khuyến khích sự phát triển đa chiều của trẻ, từ khía cạnh vận động đến khía cạnh xã hội và ngôn ngữ
Trường Judo Mầm non tốt nhất Ninh Bình
Tiết học ngoài trời
Outdoor Play Time
Tiết học ngoài trời (Outdoor Learning) mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho học sinh mầm non, hỗ trợ sự phát triển toàn diện và tạo nên trải nghiệm học tập tích cực

Đăng ký Thăm Trường

Cảm nhận của Bố mẹ Judo

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed