Chương trình học tại Mầm non Thực Nghiệm JudoPreSchool

Chương trình Mầm non của Judo được thiết kế để đảm bảo các học sinh có những ngày tham gia vào một chương trình giáo dục có cấu trúc nhưng vẫn vui vẻ. Một số hoạt động hàng ngày bao gồm làm quen đọc sách, viết, toán, phát triển kỹ năng vận động, phát triển ngôn ngữ, phát triển kỹ năng xã hội và các hoạt động thể chất. Trẻ sẽ học những kỹ năng cơ bản để chuẩn bị cho việc chuyển sang chương trình Pre-K.

Giáo viên tạo kế hoạch giảng hàng tuần với các chủ đề khác nhau để thu hút sự tham gia của trẻ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này giúp xây dựng cơ sở cho sự phát triển đồng đều và đa chiều của con em chúng ta.

Co Qynh Mam non Ninh Binh Judo
Miss Quỳnh
Preschool Lead Teacher
Unit Name Date Hours
Pre-algebra Review
Integers January 4, 2016 10
Algebraic Expressions January 5, 2016 24
Order of Operations January 6, 2016 32
Like Terms and Distributive Property January 7, 2016 46
Distributive Property January 8, 2016 18
Intro to Matrices January 9, 2016 20
Using Formulas January 11, 2016 34
Sport & Athletics
Speed & acceleration January 12, 2016 40
Average, instantaneous speed January 13, 2016 10
Newton playing football January 18, 2016 12
Estimating the flight path of a football February 18, 2016 10
The concept of basketball bounce March 18, 2016 14
The principle of momentum January 19, 2016 22
Two-Step Equations March 19, 2016 36
Distributive Property Equations January 27, 2016 40
Equations with Fractions January 28, 2016 10

Important Dates

placeholder
Halloween Bash Lorem ipsum
  • October 13, 2016
  • All day
  • 9500, Gilman Drive, California University, San Diego, CA 92093

Related Information

  • Semester start and end dates, holidays
  • Accreditation
  • Bear Facts
  • Graduate Division
  • Research at Our School
  • Textbooks: Cal Student Store

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed